MSC – Bæredygtigt fiskeri

makrel-1

MSC-Certificering

Grundlæggende arbejder Marine Stewardship Counsil for at sikre bæredygtigt havfiskeri. De vigtigste elementer er at komme overfiskeri til livs og sikre sunde bestande nu og i fremtiden ved at undgå ulovligt og ødelæggende fiskeri.

Det overordnede formål er selvfølgelig, at verdenshavene myldrer af liv. Dette kan realiseres, fordi der gøres en reel indsats for, at bevare de vilde fiskebestande og livet i havet. Dertil sikres jobs, der er tilknyttet det blå erhverv.

Sporbarhed

Sporbarheden i MSC-mærkningen er altafgørende, da det sikrer en forsvarlig forvaltning af fiskebestandene og samtidig beskytter aftageren af fiskeprodukter mod fødevaresnyd. Derfor er det vigtigt, at man som aftager stiller krav til og undersøger, om ens leverandør overholder de specifikke krav fra MSC. I fødevareindustrien og Foodservicesektoren er kravet, at man kun må købe og videresælge MSC-produkter af en producent, importør eller grossist, der er certificeret i MSC’s Chain of Costody. Da Wiik & Co. støtter op omkring MSC-certifceret fisk er vi naturligvis en del af dette og bliver hvert år auditeret af DNV Global, der kontrollerer, om virksomheder i Danmark lever op MSC’s standarder.

Du kan læse mere om vores fiskeprodukter her

Se produktionen af vores stangfanget Serratas tun

1550670599