Siden de første grundsten blev lagt i 1932, har Wiik & Co. udviklet sig til at være en af Nordeuropas førende handels- og importvirksomheder inden for kolonialprodukter fra hele verden. Vi har gennemlevet en rejse, der har givet os erfaringer med et utal af kulturer og handelsmønstre. Alt i alt har disse været med til at forme vores virksomhed gennem tre generationer – og snart den fjerde.

 

– Henrik Thalbitzer, CEO

Samarbejde, autenticitet, bæredygtighed og kvalitet

Gennemgående for alle vores processer er vores fire kerneværdier og -kompetencer: Samarbejde, autenticitet, bæredygtighed og kvalitet. Disse har skabt rammerne for Wiik & Co. og er sporbare i al vores arbejde.

Et godt samarbejde er for os roden til et godt produkt. Vi værdsætter den personlige relation – både til leverandører og kunder. Dette resulterer oftest i gensidig tillid og loyalitet. Vi sætter en dyd i at være fleksible og undersøger konstant mulighederne for nye og innovative produkter. Vi er nemlig med igennem hele forsyningskæden – fra råvaren fanges eller høstes, forarbejdes og transporteres, til at ende på hylderne. For at forstå produktet, er man nødt til at forstå rejsen, og dén forstår vi. Vi opfatter derfor ikke os selv som en klassisk handelsvirksomhed, men som en produktionsvirksomhed, der engagerer sig i produktets oprindelse og autenticitet.

Det autentiske aspekt gør sig især gældende i forhold til afgrøderne og landbruget ved de enkelte produkter – vi ved, hvordan produktion og høst foregår og kan være med til at påvirke det i en retning, der tager højde for miljøet og personerne involveret i processen.

I forlængelse af dette kommer vores fokus på bæredygtighed. Vi har blandt andet været med i adskillige Danida-projekter samt med gennem udviklingen af Dansk Erhvervs CSR-politik, især indenfor brugen af Code of Conduct. Hos Wiik & Co. går vi nemlig op i at efterleve vores sociale ansvar – både i forhold til de lokale ansatte, vores produktionsområder og til naturen. Vi forsøger at skabe de bedste muligheder for vores producenter og leverandører samt at skabe vækst i nogle af verdens fattigste områder, hvorfor vi er en del af UN Global Compact og Dansk Erhvervs CSR-udvalg.

Alt dette gør vi for at sikre dig det bedste produkt af højeste kvalitet. Men som eksperter på området gør vi det også for at hjælpe dig til at tage stilling til de bæredygtige såvel som menneskelige dilemmaer, der opstår gennem en kompleks forsyningskæde. Vi sørger for, at vores leverandører lever op til alle rigtige certifikater og gerne flere. Dermed sikrer vi jer muligheden for at købe det bedste produkt hos Wiik & Co.

Wiik værdier