Hos Wiik & Co. er fisk en nøglekategori. Udover vores store engagement indenfor tun er vi ligeledes stærkt involveret i makrel. Med FN’s verdensmål som vores retningslinje for produktion af fisk gør vi, hvad vi kan for at løfte denne kategori til et mere bæredygtigt niveau. Det 14. verdensmål arbejder nemlig specifikt med livet i havet, og hvordan man forhindrer overfiskeri samt sikrer havets biodiversitet. I dag overfiskes med hele 30%, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere bæredygtigt. Læs mere om vores indsats på området under de enkelte kategorier.