Historie

En nordmands jagt på lykke

Siden sin ankomst til Danmark i starten af 1920’erne jagtede den norske Karl Wiik drømmen som selvstændig. Endelig i 1932 formår Karl og to venner at få grundlagt Wiik & Co. A/S. Med et arbejdsområde indenfor handel en gros lykkes det dem at få eneforhandling på det anerkendte amerikanske brand Armour & Co. Ltd., der dengang handlede med konserveret kød. Med kontor på Strøget i København, lige overfor Jorcks Passage, lagde de tre unge herrer grundstenene for Wiik & Co. A/S.

I 1934 begynder Karl Wiik at overtage aktiemajoriteten og handlen med specielt kød og tarme fra Chicago stiger trods 30’ernes krisetider. Kød blev i den tid stort set kun importeret på dåse, hvorfra vores nutidige fokus på import af konserves udspringer. I dette år etableres desuden hovedbranded, Veribest, der til stadighed er virksomhedens mest solgte brand.

På trods af nogle hårde krigsår fik Karl Wiik succes i gennemførelse af handlen med USA, samtidig med at kød-forretningen blev suppleret med andre food og non-food produkter.

Generationsskifte får Wiik til at tænke i nye baner

I 1952 vender Karls søn, Ole Wiik hjem efter flere år i Chicago, hvor han var under uddannelse hos Armour & Co. som tarmrenser og kødopskærer. Her indtræder han i virksomheden og i 1972 overtager Ole Wiik aktiemajoriteten fra sin far. Karl Wiik var dog aktiv i virksomheden og havde sin daglige gang på kontoret indtil få år før hans død i 1989.

Starten skulle dog ikke være nem for Ole, for samme år bliver Danmark medlem af EF, hvilket viste sig som en alvorlig udfordring for selskabet. For at beskytte det indre marked blev der nemlig lavet en række protektionistiske tiltag med henblik på at hindre det ofte billigere kød fra fjernmarkederne i at nå vores markeder.

Som følge af disse udfordringer samt et skift i markedet drejer virksomhedens aktiviteter i løbet af få år ind på frugt- og grøntkonserves. Først frugter og grøntsager fra Sydeuropa efterfulgt af en stigende interesse for mere tropiske frugter. Specielt ananas fra Thailand blev et stort produkt.

Asparges bliver et hit

I firserne dukker så et nyt og spændende importprodukt op – asparges fra Peru. Efterspørgslen fra Europa var markant, og i midten af 80’erne stiger importen voldsomt… Så voldsomt, at Wiik & Co. ikke kan få de efterhånden mange små producenter til at lave et tilfredsstillende, pænt og homogent produkt. Ole Wiik går derfor i gang med at undersøge mulighederne for at lave sin egen fabrik i Peru. I ´84 ligger det fast, at Wiik & Co. vil bygge en stor fabrik i Trujillo under navnet DANPER Trujillo S.A. Samme år indgår Wiik & Co. A/S et samarbejde med det danske IFU om finansiering af projektet. En af Peru’s største fødevarevirksomheder er sat i gang.

Frem til 1994 producerer DANPER store volumener til det europæiske marked. Dog var var virksomheden fra starten hængt hårdt op likviditetsmæssigt – over- og underproduktion, for dyr produktion, fagforeningsproblemer samt dårlig ledelse var en stor belastning for moderselskabet Wiik & Co. i Danmark. I 1996 vælger man derfor at skille sig af med Danper Trujillo S.A.

Dårlig økonomi stiller krav til ny ledelse

I 1997 tiltræder svigersønnen til Ole, Henrik Thalbitzer som administrerende direktør i Wiik & Co. efter kun et par års ansættelse. Med en økonomi, der er kørt i bund stilles der høje krav til den nye ledelse og et behov for drastiske ændringer bliver tydeligt. Der sættes således ind med et nyt team af loyale medarbejdere og nye kompetente hoveder. I løbet af et par år lykkes en turn-around af virksomheden, og der er atter fart over feltet.

I slutningen af ’97 køber Henrik og hans kone Anne Wiik hele selskabet fra Ole, der fortsætter i ledelsen som rådgiver mange år frem.  I 2001 køber Wiik & Co. foodservice- og industridivisionen af B&K Food A/S af den svenske koncern Nordfoods AB, hvor dygtige medarbejdere fulgte med.

Etikken sættes i fokus i det 21. århundrede

Som følge af danskernes umættelige trang til billige varer indser ledelsen i Wiik & Co. på et tidligt tidspunkt, det store behov, der var for at nedfælde virksomhedens etiske forretningsadfærd i form af et regelsæt for samhandel med udviklingslande. Med lukkede øjne for misbrug af arbejdskraft og dårlige arbejdsforhold, prioriterede danskerne de billige varer i supermarkederne. Derfor får Wiik & Co. lavet en ”Code of Conduct”, i samarbejde med Dansk Erhverv. Denne havde som formål at sætte nogle ’spilleregler’ op for fair og ’god’ handel. Sidenhen bliver Henrik Thalbitzer desuden medinspirator til CSR-afdelingen i Dansk Erhverv, der i dag har de fleste store danske virksomheder med i sit netværk.

3.000 lokale farmere tilknyttet vores vaniljeprojekter

I 2008 begynder Wiik & Co. at undersøge mulighederne på vaniljemarkedet, hvorefter de giver sig til at opkøbe vanilje i Uganda. Her indledes et spændende samarbejde med den ugandiske regering.

Kvaliteten og leverancerne er dog meget ustabile og volumenerne er ikke store nok, hvorfor der opsøges nye muligheder på markedet. Det lykkes efterfølgende at få kontakt til en gruppe farmere på Madagaskar, som var villige til at indgå et mere professionelt samarbejde. På kort tid får de omkring 3.000 lokale farmere tilknyttet projektet, og Wiik går for alvor ind i vaniljemarkedet. De erfarer dog hurtigt, at den bedste måde at opnå et stabilt samarbejde og derigennem skabe vækst i lokalsamfundet var gennem tætte samarbejder med kun få familielandbrug.

Siden er områderne Tahiti (Fransk Polynesiske øer), Mexico, Papua New Guinea og Indien kommet til som faste leverandører af vores sortiment. Wiik & Co. kan således levere stort set alle varianter og smagstyper af ægte vanilje, og er i dag markedsledende indenfor dette område i hele norden.

4. Generation indtræder i 2014

Som repræsentant for den 4. generation i familien, indtræder Rasmus Vedel Wiik i virksomheden i 2014. Efter 3 år som indkøbschef er Rasmus rykket videre som COO og har i dag ansvaret for både indkøb, salg og logistik.

VORES HISTORIE I KORTE TRÆK

Nordmanden Karl Wiik kommer til Danmark, hvor han starter op som selvstændig.

1920'erne

Wiik & Co. A/S grundlægges af Karl Wiik og venner inden for en gros handel.

1932

Karl Wiik overtager aktiemajoriteten. Handel af kød og tarme går strygende, mens handel af konserves stille tager til. Hovedbranded Veribest kommer ligeledes til i dette år.

1934

23-årige Ole Wiik indtræder i virksomheden efter oplæring i Armour & Co. i Chicago. Kødhandlen blomstrer fortsat.

1952

Ole Wiik overtager aktiemajoriteten fra sin far, der fortsat var aktiv i virksomhedens ledelse frem til 1989. Herfra skifter virksomhedens fokus fra import af kød til frugtkonserves.

1972

Ny spændende import kommer frem i lyset – asparges fra Peru. Den voldsomme efterspørgsel får virksomheden til at overveje mulighederne indenfor åbning af egen aspargesproduktion i Peru.

1983'erne

Det ligger nu fast, at Wiik & Co. vil bygge en aspargesfabrik i byen Trujillo under navnet ‘DANPER Trujillo S.A.’. Dette blev en af Peru’s største fødevareproduktioner i 80’erne.

1984

Grundet for høje produktionsomkostninger og dårlig ledelse skiller man sig af med datterselskabet DANPER i 1996.

1996

Svigersønnen Henrik Thalbitzer tiltræder som administrerende direktør efter kun få års ansættelse i virksomheden. Med en økonomi, der var kørt i bund, var der brug for drastiske ændringer i virksomheden.

I slutningen af året køber Anne Wiik og Henrik Thalbitzer Wiik & Co. Traditionen tro, fortsætter Ole i ledelsen og som rådgiver helt frem til sin død i 2010.

1997

B & K Food A/S opkøbes af Wiik & Co.

Code of Conduct udvikles i samarbejde med Dansk Erhverv.

2001

Samarbejde med udviklingslande bliver et vigtigt led i Wiik & Co.’s udvikling.

2004-2010

Vaniljehandlen tager til.

2008

Rasmus Wiik indtræder i virksomheden som repræsentant for 4. generation.

2014

Rasmus Wiik tiltræder som COO.

2017