Pouches vs. dåser

At pakke varer i pouches er det ”nye sort” i fødevarebranchen, og det er der en god grund til.

Selvom dåser fortsat er den mest populære og brugbare løsning, ser vi at pouches i stigende grad er at foretrække for både forbrugere og producenter, da kvaliteten, effektiviteten og håndteringen kan blive bedre og nemmere.

MILJØVENLIGHED

Før produktion

I miljømæssig henseende ses besparelsen allerede inden selve produktet bliver pakket, da den tomme emballage skal fragtes fra emballageproducenten til fødevareproducenten.

En palle med film til pouches rækker lige så langt som 98 paller med tomme dåser, og dermed spares unødig transport af tomme dåser.

Produktion

Næste skridt er selve produktionen. Da pakningen er mere præcis, går der mindre råvarer til spilde.

En Fres-Co undersøgelse hos en tomatproducent viste en reduktion på op mod 85% ved at skifte fra en A10 dåse med tomatpasta over til en pouch i tilsvarende størrelse. Hvor effektiv pakkemetoden er, afhænger selvfølgelig af både producent og produkt.

Håndtering

Derudover kræver selve håndteringen og sterilisationen mindre energi. Jo tungere en vare er, jo mere energi kræver det at håndtere produktet. Energiforbruget bliver altså tilsvarende reduceret, når vægten mindskes.

Det samme gør sig gældende, når produktet skal steriliseres. For at blive steriliseret skal kernetemperaturen op på 85°C, og da pouches er tynde/flade skal der ikke så meget tid og energi i autoklaven for at opnå en kernetemperatur på 85°C, som i en dåse med tilsvarende indhold. Faktisk er en pouch 30-40% hurtigere at sterilisere.

Efter produktionen

For at få den lange holdbarhed bliver der fyldt lage i produktet inden autoklaven. Derved er der ikke ilt til at bakterier kan udvikle sig. Da pouches er mere fleksible, skal der mindre lage til for at opnå samme resultat som en dåse.

Eksempel: I en ’1 kg-dåse’ med tun er der 340g vand og 560g tun. I en ’1 kg-pouch’ er der 50g vand og 950g tun.

Det vil sige, at når man transporterer en 20’ container med tun i vand, fragter man således:

Ved dåser:      7,1 ton vand som ikke bliver brugt

Ved pouches:  1 ton vand som ikke bliver brugt.

Man flytter altså mere brugbart produkt i pouches end i dåser. Produktionen af en pouch reducerer energiforbruget med omkring 60% sammenlignet med en dåse. Dertil kommer reduktionen af brændstofforbruget i forbindelse med transporten. I og med man transporterer op mod 40% mere af råvaren pr pouch, får man også 40% mere ud af transporten. Man flytter altså ikke vand jorden rundt, bare for at hælde det ud ved brug.

Derudover kan det også pakkes bedre, da man ikke har den runde form som efterlader ekstra luft mellem enhederne, som ikke kan udnyttes.

BRUGERVENLIGHED

I dagligdagen er pouches også nemmere at arbejde med. Modsat dåser skal man ikke bruge værktøj for at åbne dem, og der er ikke risiko for, at der kommer metalspåner i maden. Dertil kommer at pouches, grundet deres form og fleksibilitet, er nemmere at opbevare, da de fylder mindre og kan tilpasses den plads, der er.

Da der er en højere drænvægt, sparer man også tid, når produktet skal drænes, da man ikke skal have lige så meget væske drænet fra.

Der er også en stor forskel i afskaffelsen af de to produkter. Pouches kan bortskaffes med almindeligt restaffald, mens dåser skal bortskaffes som metal. Hvis man bruger mange dåser, kan det være en dyr affære at skulle betale for en aluminiumcontainer.

Pouches har samme lange holdbarhed som dåser, så selvom man skifter til pouches, har man stadig et produkt, som ikke skal på køl og man behøver ikke bekymre sig om udløbsdatoen.

INGEN REGEL UDEN UNDTAGELSER

Det skal siges, at dåser stadig har deres berettigelse, da der er visse svagheder ved pouches.

Sårbare produkter som f.eks. forkogte bønner bliver nemt most, da pouches ikke er lige så modstandsdygtige som dåser, når de håndteres. Man kan pakke sårbare produkter i pouches, men for at forbedre modstandsdygtigheden bliver der derfor fyldt mere vand i pouchen, og så bliver det ikke ligeså fordelagtigt – dog stadig bedre for miljøet.

Ligeledes kan man ikke stable pouches på samme måde som dåser. På industrilager kan man stable produkter i dåser op til 3 paller i højden, uden at det påvirker emballagen. Paller med pouches er ikke stabelbare.

Dertil er det vigtigt at pointere, at dåser har været med til at forbedre fødevaremarkedet de sidste mange år, og gør det fortsat. Dåser bidrager til mindre madspil, nem og sikker transport og har gennem mange år sikret høj kvalitet ved især eksotiske varer. Derfor er dåsen fortsat den fortrukne emballage i mange tilfælde, men ved nogle produkter er det på tide at se på nye pakningsformer.