logo

FVST kontrolrapport

Kræftens bekæmpelse

Hjertestarter

Organic DenmarkHent artikel fra Dansk Erhverv Marts 2009 - klik på et af billederne.

Wiiks værdier.

I Wiik & Co. A/S arbejder vi ud fra et globalt "adfærdskodeks". Det er et regelsæt, der skal tjene som vejledning, når det gælder organisationens forretningsadfærd og hjælpe medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd verden over. Det kalder vi for vores Code of Conduct. Vi vil i videst mulig omfang handle efter dette regelsæt, om end vi er fuldt ud bevidste om, at vi ikke kan gennemføre det på alle vores ca. 300 leverandører og deres underleverandører. Niveauet afhænger af pris for varen og den volumen, som man aftager fra den enkelte leverandør. Som tommelfingerregel er det muligt at påvirke en producent med CSR krav, hvis man aftager mere end 50 % af deres totale omsætning.

Alle medarbejdere og partnere i Wiik & Co. A/S er forpligtet til at kende og forstå ikke kun de retningslinjer, der er indeholdt i vores Code of Conduct, men også de værdier, som det er baseret på. Vi er forpligtet til at gøre, hvad vi kan for at implementere ordlyden og ånden i regelsættet, samt at hjælpe andre med at gøre det samme.

Selvom vores Code of Conduct indeholder mange forskellige retningslinjer om integritet og forretningsadfærd, kan intet regelsæt forholde sig til alle situationer, som en person kan komme ud for. Derfor er dette regelsæt ikke en erstatning for vores ansvar og vores pligt til at udøve sund dømmekraft og søge vejledning om korrekt forretningsmæssig adfærd.

Code of Conduct omfatter bl.a.:

  • Den lokale lovgivning skal overholdes.
  • Misbrug af børnearbejde accepteres ikke.
  • Arbejder børn på 12-15 år, fordi det er tilladt i det pågældende land, skal det ske som del af en oplæring og kun på særlige betingelser.
  • Tvangsarbejde accepteres ikke.
  • Medarbejdere må ikke afstraffes fysisk, psykisk eller på nogen ydmygende måde.
  • Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og ordentlige faciliteter for ansatte.
  • Medarbejdere skal have ret til at organisere sig og forhandle løn fælles.
  • Diskrimination accepteres ikke.
  • Arbejdstiden og løn skal overholde landets regler.
  • Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det. 

Forbrugerne skal kunne have tillid til vores produkter. Vi har strenge sikkerheds- og kvalitetsstandarder, som hjælper os med at opretholde produktsikkerheden igennem hele produktionskæden. Hvis der skulle ske en fejl, har vi systemer, som kan spore produkter og ingredienser, så vi kan gribe ind med det samme.

Helhedssyn

Vi har fastsat meget detaljerede standarder for vores produkter og for fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden. Det betyder, at vi inddrager alle lige fra leverandører til forbrugere i vores arbejde med fødevaresikkerhed.

Viden

Vi holder os ajour med udviklingen via eksterne rådgivere, uddannelse, medier og en tæt kontakt til vores leverandører. Det sikrer, at vi har den nødvendige information og viden til at yde en forebyggende indsats.

Produktkvalitet

Vi leverer produkter og ingredienser, som overholder de relevante standarder og specifikationer. 

Fremmedlegemer

Vi beskytter forbrugerne og forhindrer, at de kommer til skade på grund af fremmedlegemer og/eller uvedkommende stoffer i vores produkter.

Hygiejne

Vi tilbyder sikre produkter ved at anvende hygiejniske processer og produktionsanlæg og ved at følge klare rutiner, når det gælder personlig hygiejne.

Produktionsanlæg

Vi opfylder eller går videre end de relevante standarder, når det gælder vedligeholdelse og rengøring af bygninger og udstyr, så vi sikrer fødevaresikkerheden i hele forsyningskæden.

Skadedyrsbekæmpelse

Vi holder vores anlæg fri for skadedyr ved hjælp af et proaktivt program.

Sporbarhed

Vi har systemer til sporing af råmaterialer, ingredienser og slutprodukter.

Tilbagekaldelse af produkter

Hvis vi opdager, at der er et problem med vores produkter, beskytter vi forbrugerne ved at tilbagekalde produkter, der vurderes at være sundhedsfarlige.

Allergi

For at sikre, at forbrugerne kan foretage et aktivt valg, deklarerer vi ingredienserne i alle vores produkter. Vi holder os ajour med den nyeste viden på allergiområdet og anvender sikre indkøbs- og produktionsmetoder, som forhindrer kontaminering.

Vi lader det ikke blive ved snakken. For at leve op til vores Code of Conduct er Wiik & Co. involveret i flere CSR projekter i leverandørlandene. Herunder Afrika. Læs Dansk Erhvervs artikel nr.10/2009 om vores aktiviteter i Afrika.

Wiik & Co. A/S Smedeland 6 DK-2600 Glostrup Tlf. +45 4343 2243 Fax +45 4343 2253

TYPO3 CMS